Ensiapukurssit Helsingissä kouluttaa Albert Björkestam

Tarjoamme ensiapukurssit jokaiseen tarpeeseen Uudellamaalla. Valittavana on kursseja aina lähtötason kursseista syventäviin ensiapukursseihin saakka. Tarjoamamme kurssit ovat aina virallisia ja tarvittaessa Suomen Punaisen Ristin suositusten/ohjelman mukaisia. Suoritettuasi esimerkiksi Ensiapu 1® - tai Ensiapu 2® - kurssin, saat mukaasi virallisen SPR:n todistuksen, joka on voimassa 3 vuoden ajan. Jos et halua SPR ohjelman mukainen kurssi niin voidaan räätälöidä kurssisisältö täysin tarpeittesi mukaan.

Kaikki kurssit voidaan toteuttaa suomeksi, ruotsiksi tai tarvittaessa englanniksi. Kurssien sisältöä voidaan hieman muokata tarpeen ja toivomuksen mukaan.

Innehållet i kurserna kan modifieras enligt önskemål och behov. Följande kurser är baserade på Finlands Röda Kors kursprogram och berättigar deltagarna till FRK:s kursintyg. 

The courses can be thought either in finnish, swedish or english.

 

 

Ensiapu 1® (1 250 € + alv24%)

Ensiavun peruskurssi.

Ensiapukurssi EA 1® antaa perustiedot ja taidot auttaa onnettomuus- ja hätätilanteessa sekä tavallisimmissa sairaustapauksissa. Kurssi sisältää sekä teoriaa että käytännön harjoituksia.

Kurssin sisältö:
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet (Tajuttomalle annettava ensiapu, Peruselvytys, Vierasesine hengitysteissä, Verenkierron häiriötila (sokki), Henkeä uhkaavan verenvuodon tyrehdyttäminen)
Haavat
Tavallisimmat sairauskohtaukset
Allergiat
Palovammat
Nivelvammat ja murtumat
Myrkytykset

EA 1®  -kurssitodistus on voimassa kolme vuotta.

Ensiapu 2® (1 300 € sis alv)


Ensiavun jatkokurssi

EA 1 käyneille ja ensiavusta kiinnostuneille mainio mahdollisuus syventää omaa ensiapuosaamistaan ja tietoaan. Kurssilla kerrataan Hätäensiapua ja harjoitellaan, jotta myös lihas muisti saadaan taas toimimaan. Kurssi sisältää vapaa-valintaisen osan joka mahdollistaa omien tarpeiden ja erikoisuuksien ensiavun opetuksen.


Kurssin sisältö:
Hätäensiavun kertaus
Vammautuneen henkilön turvallinen tutkiminen ja seuraaminen.
Rinta- ja vatsan alueen vammat.
Lämmöstä johtuvia vammoja ja sairauksia
Hypotermia, eli kylmästä johtuvia ongelmia
Kallovammat
Vapaavalintainen osuus (esim retkeilijän ea, veneliän ea, kodin tapaturmat ja niiden ehkäiseminen)

Voimme räätälöidä vapaavalintaisen osuuden ryhmäsi tarpeiden mukaan, kysy lisää!

EA 2® -kurssitodistus on voimassa kolme vuotta. 

 

Hätä Ensiapu 4h (400 € + alv 24%)

Sisältää ainoastaan Hätä Ensiapu osuuden: elvytys, tajuttomuus, henkeä uhkaavaa verenvuotoa, sokkia ja toimintoja onnettomuudessa.

Kurssi toimii myös kertauskurssina EA 1 ja 2 kursseille. EA-todistuksen voimassaoloaikaa voi pidentää 3 vuodella kerran käymällä 4 tunnin kertauskurssin, johon tämä kurssi soveltuu mainiosti.

Hätä Ensiapu 8h (700 € + alv 24%)

Sama sisältö kun 4h hätä EA ja sen lisäksi kurssilla käydään läpi pienempien haavojen hoitoa ja sairauskohtausten hoitoa. Tarvittaessa sisältöä voidaan muuttaa ryhmän tarpeen mukaan. Kurssin sisältö antaa hyviä mahdollisuuksia harjoitella ensiaputaitoja ja käydä asioita syvemmin läpi.

 

 

Första Hjälpen 1® (1 250 € + moms24%)

Grundkurs i Första Hjälpen

Kursen inom Första Hjälpen FHj 1® ger baskunnskaper och förmåga att fungera sakligt i olycks- och nödsituationer samt i de vanligaste sjukdomsfallen. Kursen innehåller både teori och praktiska övningar.

Kursinnehåll:
Funktioner vid en olycka
Nödförstahjälp (medvetslös, återupplivning, tilltäppta luftvägar, chocktillstånd, livshotande blödningar)
Sår
Vanliga sjukdomsfall
Allergiska reaktionner
Brännskador
Ledskador och frakturer (benbrott)
Förgiftningar

FHj 1® - kursintyget är i kraft i 3 år efter kursen.

Första Hjälpen 2® (1 300 € inkl moms)

Fortsättningskurs inom Första Hjälpen

För dem som gått FHj 1 kursen och är intresserade av att fördjupa sitt kunnande inom Första Hjälpen. Under kursen repeteras Nödförsta Hjälpen och genom att öva förbättras muskelminnet så att man lättare skall komma ihåg och kunna ge en korrekt hjälp. Kursen innehåller en valbar del som möjliggör en skräddarsydd kurs enligt beställarens behov.

Kurs innehåll:
Repetition av Nödförsta Hjälpen
Säker undersökning och uppföljning av skadad person.
Skador i bröst- och bukområde.
Värmeskador och sjukdomsfall orsakade av värme.
Hypotermi, skador och problem orsakade av köld.
Skallskador.
Valbar del. (T.ex. FHj i vildmarken, på utfärd, på havet, olyckor i hemmet, förebyggande av olyckor)

Fråga modigt så genomför jag efter bästa förmåga era önskemål.

FHj 2® kursintyget är i kraft i 3 år.

Nöd Första Hjälpen 4h (400 € + moms 24%)

Innehåller endast Nödförsta Hjälpen, alltså återupplivning, medvetslöshet, livshotande blödning, shock och funktioner vid en olycka.

Kursen fungerar även som en repetition av både FHj 1 och 2. Man kan förlänga sitt intygs giltighetstid i 3 år till (en gång) genom att gå en repetitionskurs inom intygets giltighetstid, dvs denna kurs.

Nöd Första Hjälpen 8h (700 € + moms 24%)

Samma innehåll som i Nöd FHj 4h plus mindre sår och sjukdomsfall. Vid behov kan innehållet modifieras enligt kursdeltagarnas önskemål.

Denna kurshelhet ger bra möjligheter för övningar och diskussioner där man kan gå lite djupare in på vissa delar. 

Asiantunteva kouluttaja Tarjoamme kaikille asiakkaillemme laadukasta ensiapukoulutusta. Kouluttaja Albert Björkestam on ensihoidon ammattilainen, joten voit varmistua ajantasaisesta koulutuksesta. Kun tarvitset laadukasta ensiapukurssia, ota yhteyttä!